dilluns, 2 de maig de 2011

Ortografia: r/rr

En català, podem escriure /r/ o /rr/. Una /r/ pot correspondre tant a [ɾ] (ex. cera) com [r] (ex. Ramon). Dues /rr/ corresponen sempre a [r] (carros).
Aquestes targetes serveixen per a treballar els dos sons i les seves grafies. Són molt senzilles, però crec que permeten aprendre alguns conceptes senzills pels petits:
-escrivim una /r/ sempre a començament de paraula
-les dues /rr/ només es poden escriure quan el so és fort i va entre dues vocals (tot i que hi ha algunes excepcions, bàsicament en paraules formades per prefixos o mots compostos i algunes paraules d'origen no català)
-hi ha paraules que acaben amb una r muda, però cal escriure-la (calor, carrer, bomber...).
r_rr

També us les podeu descarregar aquí.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...